USŁUGI
KONTAKT
Grzegorz Mizia

grzegorz.mizia@gmail.com

+48 794281276


OBRÓBKI BLACHARSKIE

Wykonawcy przeprowadzający remont dachu często zapominają o wykonaniu naprawy czy też wymiany starych obróbek blacharskich (ogniomurów, dylatacji) oraz tynków. Zwłaszcza w przypadku pozostawienia starych, popękanych tynków na kominach, ścianach czy ogniomurach możemy się liczyć z pojawieniem się w tych miejscach przecieków. Także brak listwy dociskowej w przypadku obróbki papowej kominów i ścian może szybko doprowadzić do odklejenia się papy w tych miejscach i w rezultacie do powstania przecieku.