USŁUGI
KONTAKT
Grzegorz Mizia

grzegorz.mizia@gmail.com

+48 794281276


DOCIEPLENIE STROPÓW

Dla uzyskania pożądanej temperatury wewnątrz pomieszczenia-domu mieszkalnego, należy wytworzyć ciepło i utrzymać je w tym pomieszczeniu, w sposób ciągły przez wymagany okres. Utrzymanie ciepła zależy od stanu izolacyjności ścian, stropów i stanu otworów okiennych i drzwiowych. Do docieplania stropów wykorzystujemy gównie wełnę mineralną oraz styropapę. Poprawnie wykonane i kompleksowe docieplenie pozwala uzyskać do 70% oszczędności w zużyciu energii cieplej.